List of Office Bearers

Sl. No. Name Position in AIPTF State
1 Sh. Ram Pal Singh President Uttar Pradesh
2 Smt. Sulbha A. Donde Sr. Vice President Maharashtra
3 Sh. Ram Chandra Dabas Sr. Vice President Delhi
4 Mr. Digvijaysinh D. Jadeja Vice President Gujarat
5 Sh. Basavaraj Gurikar Vice President Karnataka
6 Smt. Yashoda Dashora Vice President Rajasthan
7 Sh. P. Harigovindan Vice President Kerala
8 Shri Ashok Chauhan Vice President Uttarakhand
9 Sh. Kamala Kanta Tripathy Secretary General Odisha
10 Sh. Mahender Prasad Sahi Joint Secretary General Bihar
11 Sh. N. Rengarajan Dy. Secretary General Tamilnadu
12 Smt. Jyotsna Phukon Dy. Secretary General Assam
13 Sh. Prem Singh Thakur Secretary Himachal Pradesh
14 Sh. Deepak Goswami Secretary Haryana
15 Sh. Ram Avtar Pandey Secretary Bihar
16 Mr. F. C. Shullai Secretary Meghalaya
17 Smt. Maya ‘J’ Juvenkar Secretary Goa
18 Sh. Nimai Chandra Mandal Secretary West Bengal
19 Sh. Braj Bihari Pandey Treasurer Jharkhand
20 Sh. Subhash Chander Organising Secretary Punjab
21 Smt. Sheela Mishra Organising Secretary Madhya Pradesh
22 Smt. Fatima Mary Organising Secretary Andhra Pradesh
23 Sh. Jibon Chandra Borah Organising Secretary Assam
24 Smt. F. Lalramliani Internal Auditor Mizoram