List of Office Bearers for the Period 2018 – 2021

S/No. Name Position Belonging State
1 Sh. Ram Pal Singh President Uttar Pradesh
2 Smt. Sulbha A. Donde Sr. Vice President Maharashtra
3 Sh. Ram Chandra Dabas Sr. Vice President Delhi
4 Sh. Basavaraj Gurikar Vice President Karnataka
5 Sh. Digvijaysinh D. Jadeja Vice President Gujarat
6 Sh. Ashok Chauhan Vice President Uttarakhand
7 Sh. Ram Avtar Pandey Vice President Bihar
8 Smt. Maya J. Juvekar Vice President Goa
9 Sh. Kamala Kanta Tripathy Secretary General Odisha
10 Sh. Mahender Prasad Sahi Joint Secy. General Bihar
11 Sh. N. Rengarajan Dy. Secretary General Tamilnadu
12 Smt. Beena Adideo Dy. Secretary General Jharkhand
13 Mr. F. C. Shullai Secretary Meghalaya
14 Sh. Nimai Chandra Mandal Secretary West Bengal
15 Sh. Sanjay Kumar Mishra Secretary Uttar Pradesh
16 Sh. Jibon Chandra Borah Secretary Assam
17 Sh. Gurucharan Singh Bedi Secretary Himachal Pradesh
18 Smt. F. Lalramliani Secretary Mizoram
19 Sh. P. Harigovindan Treasurer Kerala
20 Sh. Subash Chander Organising Secretary Punjab
21 Sh. Vinod Thakran Organising Secretary Haryana
22 Sh. A.G.S.Ganapathi Rao Organising Secretary Andhra Pradesh
23 Sh. Harish Kumar Maran Organising Secretary Madhya Pradesh
24 Smt. A Keilyani Devi Organising Secretary Manipur
25 Chandra Prakash Sharma Internal Auditor Rajasthan