Uttarakhand

UTTARAKHAND RAJYA PRATHMIK SHIKSHAK SANGHuttarakhand

1. Smt. Nirmala Mehar (EC)
President, URPSS
Shikshak Bhawan, Race Course,
Near Araghar, Dehradun,
Uttarakhand-248001,
Ph: 0135-2520484,
M-09412095603

2. Sh. Digvijay Singh Chauhan
General Secretary, URPSS
Shikshak Bhawan, Race Course,
Near Araghar, Dehradun,
Uttarakhand-248001,
Ph: 0135-2520484, M- 9837355860 digvijayurpss@gmail.com

3. Shri Ashok Chauhan
Secretary, AIPTF
Vill. Rauhalki-Kishan Pur,
P. O. Bahadarabad,
Dist. Haridwar, Uttarakhand,
Ph: 01334-248233,
M- 9837268711

4. Sh. Vinod Kumar Uniyal
Treasurer, URPSS
Shikshak Bhawan, Race Course,
Near Araghar, Dehradun,
Uttarakhand-248001,
Ph: 0135-2520484
M – 09412319169

4. Smt. Indra Devi
General Council Member-AIPTF
105/115 Nala Pani Road,
P.O. Cement Road-248001, Dehradun, Uttarakhand,
M—09411170973

6. Smt. Jagdeshwari Bhandari
General Council Member-AIPTF
3E/50 Shastari Nagar, Dehradun,
Uttarakhand-248001,
Ph: 0135-2520484,
M – 09410378819

7. Sh. Giridhar Singh Bist
General Council Member-AIPTF
Shikshak Bhawan, Race Course,
Near Araghar, Dehradun,
Uttarakhand-248001,
Ph: 0135-2520484,
M- 09756206167

Nominated Executive Member by AIPTF

Ms. Manju Devi
Head Master,
Govt. Primary School Awas Vikas,
C/o Army General Store
Jagat Pura Gurudwara, Holi Chowk, Rudrapur, (U. S. Nagar)
Uttarakhand-263153,
M-09411320421