Jharkhand

JHARKHAND RAJYA PRATHMIK SHIKSHAK SANGHjharkhand

Mr. Yogendra Tiwary
General Secretary, JRRSS
C/o Dr. V. Duby Road,
P.O. & PS Hamidganj, Daltonganj,
Dist. Palamau-822101, Jharkhand
M-09431181068
tiwaryyogendra225@gmail.com